Menu

Wojciech Niedbała

TO I OWO

KOMISJA BUDŻETU

wojciechn2

Na podstawie § 42 ust 1 Statutu Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. zwołuję na dzień 15 grudnia 2014 r. tj. poniedziałek o godzinie 15:00 posiedzenie Komisji Budżetu, które odbędzie się w Urzędzie Miasta w Wojkowicach, ul Jana III Sobieskiego 290 A (sala ślubów).

pobrane_1

Porządek posiedzenia komisji:

1. Analiza ptojektu budżetu na 2015 r.

2. Omówienie projektów uchwał na III sesję Rady Miasta

3. Sprawy bieżące

© Wojciech Niedbała
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci