Menu

Wojciech Niedbała

TO I OWO

II SESJA RADY MIASTA WOJKOWICE

wojciechn2

unnamed

8 grudnia 2014 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Miasta Wojkowice. Posiedzenie zostało zwołane przez Komisarza Wyborczego. Przedstawiony porządek obrad przewidywał: otwarcie obrad, wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze, ślubowanie Burmistrza, zamknięcie obrad. Przewodniczący RM Wojkowice Mateusz Mania zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wyboru Przewodniczących i członków  komisji, które są niezbędne do dalszej pracy przy uchwale budżetowej na 2015 r oraz wyboru Wice-Przewodniczących RM. Zaproponowana zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

Po odebraniu zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Tomasz Szczerba wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował za wybór, ciężką pracę jego komitetu oraz zapewnił, że wszystkie założenia programu wyborczego zrealizuje. Po złożeniu ślubowania Burmistrz odebrał gratulacje i życzenia od przybyłych gości: ustępującego Burmistrza Zofii Gajdzik, Senatora Zbigniewa Meresa, Poseł Anny Nemś, Posła Waldemara Andzelm, Starosty Powiatowego Arkadiusza Watoły, członka Zarządu Rady Powiatu Będzin Roberta Szpindy, Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, Burmistrza Czeladzi Zbigniewa Szaleńca, Wójta Gminy Bobrowniki Arkadiusza Zięby, Radnej Powiatowej Doroty Kowalik, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik Tadeusza Dumin, Prezesa Zarządu OSP Wojkowice Krzysztofa Filipowicza oraz Rodziców. Po tej części posiedzenia sesja została przerwana do godziny 15:30.

Sesję wznowiono w UM Wojkowice i przystapiono do wyborów. Na na funkcję Wice-Przewodniczących RM Wojkowice zostali wybrani: Piotr Krystecki i Marcin Wroński. Przewodniczącą Komisji Budzetu wybrano Grażynę Niedbała a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Zdzisława Zawada.

W Niedbała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Wojciech Niedbała
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci